Sandström Innovation har egen produktutveckling där våra produkter ständigt förbättras för att motsvara våra egna och kundernas krav. Produktionen sker i ändamålsenliga lokaler på ett kvalitetssäkert och rationellt sätt samt med moderna metoder och verktyg.
De huvudsakliga produkterna är idag båtar, badtunnor och jordkällare. Båtprogrammet består av 19 unika modeller, från minsta modellen Sandström Basic 340 till största Sandström Classic 620 MC. Dessa säljs via ett 80-tal återförsäljare i hela norden samt även i Tyskland och på Grönland.

Badtunnorna tillverkas i en handfull utföranden som lagerförs intill fabriken i Norrlångträsk. De säljs dels direkt från fabrik till slutkonsument men även via våra många återförsäljare.

Jordkällarna säljs uteslutande direkt från fabrik till slutkonsument. Vi har även viss produktion av fordonsdetaljer, vägtrummor och andra polyesterprodukter.  Ca 25-30  personer arbetar idag med produktion, produktutveckling och administration på vår fabrik i Norrlångträsk.


Sandström Historia

Sandström grundades i början av 1960-talet i byn Norrlångträsk i Västerbotten när bröderna Rolf och Arne Sandström började bygga båtar i byns nedlagda skola. Den första modellen var en roddbåt i 4-metersklassen och därefter ökade både volymerna och antalet modeller. Idag räknas Sandström som en av landets större tillverkare av fritidsbåtar.

Fabriken i Norrlångträsk byggdes ut flera gånger för att Sandström skulle kunna producera i takt med efterfrågan och i grannbyn Fällfors invigdes 1974 dessutom en helt ny fabrik.

Varumärket hette på den tiden Uttern och blev undan för undan allt mer välkänt. Båtprogrammet omfattade alltifrån praktiska rodd- och motorbåtar till sport- och kabinbåtar. Störst var en motorseglare i niometersklassen.

1980-talet och framåt
Till en början bestod företaget av Arne, Rolf och Rolfs fru Mai-Britt, som skötte kontoret, men under 80- och 90-talet började även barnen i företaget. År 1996 såldes varumärket och tillverkningen av Utternbåtarna till Brunswickkoncernen, som år 2000 flyttade produktionen till Skelleftehamn.

Sandström idag
Sandström började nu tillverka olika plastdetaljer i de tomma fabrikslokalerna. Utöver tillverkningen av egna produkter fungerade Sandström även som underleverantör till andra industriföretag.

Idag sköts det mesta av den dagliga verksamheten av Annica, Inge och Niklas, en ny generation Sandströms.
Det nya båtprogrammet som kort och gott heter ”Sandström” omfattar 19 olika modeller. Förutom båtar tillverkas även badtunnor och jordkällare.

Vi har nära samarbete med många lokala leverantörer av material som t.ex. Poro och Åströms Flytelement.

Sedan starten har ca 80 000 båtar lämnat vår fabrik och tillsammans med en yrkesskicklig, erfaren och trogen personal skapar vi än idag produkter av hög klass för våra kunder.